Thông tin chuyển khoản

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

CHUYỂN KHOẢN

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi sử dụng dịch vụ trên website choxeotofun.net. Khách hàng chuyển khoản theo 1 trong số các số tài khoản sau và ghi rõ trong nội dung chuyển tiền số hiệu đơn hàng và tên người mua.

Ngân hàng BIDV
Chi nhánh: Sở giao dịch 1
Số tài khoản: 12010008729589
Chủ tài khoản: Công ty cổ phần OTV truyền thông

DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi sử dụng dịch vụ trên website choxeotofun.net. Sau khi lựa chọn hình thức thanh toán này, Khách hàng sẽ thực hiện trực tiếp các bước thanh toán trên website của Cổng thanh toán VNpay. Hình thức thanh toán qua cổng thanh toán này choxeotofun.net sẽ phải trả phí.