Toyota Mỹ Đình - CN Cầu Diễn

Toyota Mỹ Đình - CN Cầu Diễn

Toyota Mỹ Đình – Chi nhánh Cầu Diễn Đại lý đầu tiên được Toyota Việt Nam công nhận và chỉ định hoạt động kinh doanh xe đã qua sử dụng tại Miền Bắc, Toyota Mỹ Đình – Chi nhánh Cầu Diễn (Toyota Cầu Diễn) cũng tuân thủ chương trình kinh doanh theo tiêu chuẩn của Toyota Việt Nam

Liên hệ

đặng hoàng quân
Toyota Mỹ Đình - CN Cầu Diễn @ đặng hoàng quân
km10+600 quốc lộ 32,P,cầu diễn,Bắc Từ Liêm,Hà Nội

Xe đăng bán gần đây